GeschiedenisVacatures ambtsdragersVolgens de PKN kerkorde en onze Plaatselijke Regeling vindt ieder jaar een verkiezing van nieuwe ambtsdragers plaats.
In onze gemeente is dat in de regel bij de start van het nieuwe seizoen.
Voor de periode 2022-2023 zijn er vacatures voor:

  • een notulist of
    een ouderling-scriba
  • een extra ouderling voor het pastoraat met coördinerende taken
  • een extra diaken
  • een diaconaal kerkrentmeester
De kerkenraad nodigt u en jou uit om vóór 1 juli schriftelijk en ondertekend aanbevelingen bij de kerkenraad in te dienen.
Met namen van personen die naar uw en jouw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Dit kan per brief of per e-mail.
In de kerk liggen ook vacaturebriefjes klaar waarmee namen van kandidaten doorgegeven kunnen worden aan de kerkenraad.
Aanvullende informatie is te lezen op de zondagsbrief en in het juninummer van "Op Weg".

Met hartelijke groet,

Joke van der Linden, scriba
scriba@pknruurlobarchem.nl; 0573 221997
Joke Cornelissen, voorzitter
voorzitter@pknruurlobarchem.nl; 0573 451743


Helpende handen gezocht...


 Met de pakkende titel: 

Een deur gaat dicht vandaag

 

  werd de slotdienst in de Hoeksteen, gehouden op zondag 25 september 2016.

Voor een terugblik zie onderstaande.
   - kort verslag
   - foto's
   - overdenking door Ds. Meurs
   - de tekst van het speciaal voor deze kerkdienst geschreven lied
   - onderscheiding van Rijk Spronk met het gouden PKN draaginsigne
   - herinneringsboekje "De Hoeksteen"

 

      

   De Hoeksteen bij de opening in 1899….                                    … en bij de sluiting op 25 september 2016.

   uitnodiging

De Gereformeerde geloofsgemeenschap dateert uit 1863 en in 1899 werd het eerste eigen kerkgebouw geopend.
In 1980 werd naast het oorspronkelijke kerkje een jeugdgebouw geplaatst. Dat kreeg de naam "De Hoeksteen".  In de loop der jaren
werd dat de naam van het totale Gereformeerde kerkelijk centrum in Barchem.

Nieuws
uit de gemeente


wo 14 december
Pagina 1 van 13  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 11 december
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
ds. A.J. de Hoop
19:30 Festival of Lessons and Carols

Zondagsbrief

4 december 2022

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik