Ledenadministratie van de Kerk"Gasgeven"Stijgende energieprijzen
Het zal u niet ontgaan zijn: de prijzen van energie zijn het laatste halfjaar extreem hard gestegen.
Welke politieke, strategische, financiële of andere redenen er ook aan ten grondslag liggen, voor een grote groep mensen dreigt de kosten van deze eerste levensbehoefte een financiële molensteen te worden.

Het kabinet heeft besloten om ter compensatie de energiebelasting te verlagen. Voor een gemiddeld huishouden komt deze teruggave neer op ongeveer € 400,-. Een mooi bedrag zou je zeggen, maar het dekt voor huishoudens met een laag inkomen, bij lange na de verhoging van de energieprijzen niet. Per saldo gaat men er op achteruit.

Om hier wat aan te doen, is er in Ommen een actie gestart door Kest Jelsma. Uitgangspunt is om de teruggave van de energiebelasting eerlijker te verdelen, door mensen die het goed hebben uit solidariteit hun teruggave te laten delen. Tijdens de intrededienst van Ds. Anneke de Hoop is reeds aangekondigd dat wij als diaconie op onze eigen manier hierbij aan willen sluiten.

Sociaal Leenfonds Berkelland
We hebben nu niet de capaciteit om een dergelijke actie qua uitvoering op te tuigen. We hebben daarom contact gezocht met het Sociaal Leenfonds Berkelland.
Deze stichting helpt mensen van hun schulden af te komen. De werkwijze is, dat van mensen of gezinnen alle schulden worden afgelost en deze overgenomen worden (tot een maximum van € 5000,-). Dan is er nog maar één schuldeiser, wat rust en duidelijkheid oplevert en de kans op meer schulden of stapeling van schulden fors verkleint.

Wat ons als diaconie aansprak is dat het Leenfonds iedereen helpt, die om hulp vraagt, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.
Het is laagdrempelig en onderscheidt zich van de reguliere schuldhulpverlening door het lokale karakter, korte lijnen en indien gewenst begeleiding uit de eigen omgeving. We verwachten dat er meer mensen een beroep moeten gaan doen op het Leenfonds door de veel hogere maandelijkse lasten.

Wat vraagt de diaconie nu concreet?
Gaat u eens bij uzelf na of u de teruggave van de energiebelasting daadwerkelijk nodig heeft. Is die € 400,- voor u noodzakelijk om rond te komen of redt u het sowieso wel. De tweede vraag is: zou u uit solidariteit met mensen die (nog dieper) in de schulden komen via het Leenfonds willen ondersteunen door de teruggave deels of helemaal af te staan?
Mocht u tot de conclusie komen dat u een bijdrage kunt en wilt leveren, dan mag u dat overmaken op NL24 RABO 0309 6260 48 t.n.v. actie ‘Gasgeven’, dan maken wij dit één op één over naar het Leenfonds en komt uw bijdrage 100% goed terecht.

Alvast dank namens de diaconie.

Stijgende energieprijzen
Stijgende energieprijzenNieuws
uit de gemeente
za 30 april


Pagina 1 van 11  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 3 juli
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
ds. A.J. de Hoop

Zondagsbrief

26 juni 2022

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik