gedicht Eeuwigheid, 13 november 2016Zoektocht naar een predikant (2)De beroepingscommissie is nu een paar keer bij elkaar geweest. We willen u graag meenemen in onze zoektocht.

Beroepingscie Wie denkt dat het beroepen van een predikant lijkt op een sollicitatieprocedure, namelijk: advertentie zetten, brieven selecteren, gesprekken met kandidaten voeren en uiteindelijk iemand aannemen, komt bedrogen uit. Dat is maar een deel van de procedure.
Het beroepen van een predikant omvat veel meer en daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf. Zo is er met de gemeente besproken waar een predikant aan moet voldoen. Hieruit is de profielschets ontstaan. De kerkenraad heeft daarnaast een profielschets van onze gemeente gemaakt.
Ook heeft de kerkenraad gemeenteleden voor de beroepingscommissie benaderd en benoemd, die een afspiegeling van de gemeente vormen. Zij hebben de taak om de gemeente te vertegenwoordigen bij het vinden van een nieuwe predikant.

Zorgvuldig proces
Begin maart 2021 is de beroepingscommissie gestart. Ze heeft eerst een aantal stukken doorgenomen. Eén daarvan is de Gids voor Beroepingswerk voor Kerken. Daarin staan een aantal voorwaarden en aanbevelingen, die in de procedure gevolgd moeten worden. Zoals bij het mobiliteitsbureau van de PKN om advies vragen en om aan de gemeente te vragen of zij ook namen van predikanten kunnen voordragen. Daarover verderop meer.
Ook worden in deze gids werkmethoden genoemd.
Zo hebben we selectiecriteria besproken die mogelijk van toepassing zijn in onze gemeente. Maar ook hoe gaan we te werk, zeker in deze (corona) tijd: gaan we eerst een sollicitatiebrief lezen, eerst (online)horen, doen we dat in 2-tallen of allemaal tegelijk?
Dit zijn allemaal onderwerpen waarover we het eerst eens moeten zijn, voordat we verder gaan.
Een belangrijk stuk is de profielschets. Daarin staan 13 voorwaarden genoemd die we als gemeente belangrijk vinden. Gezien het feit dat er slechts ruimte is voor 0,6 fte, mogen we niet verwachten dat een kandidaat aan alle 13 voorwaarden voldoet. Als beroepingscommissie hebben we hier een prioritering in aangebracht.
Daarnaast hebben we een tijdlijn gemaakt, die we willen gebruiken als leidraad voor de voortgang. Kandidaten selecteren, gaan horen, gesprekken voeren vergen veel tijd. We hopen in het najaar een kandidaat gevonden te hebben. Zij/hij heeft waarschijnlijk een opzegtermijn in een andere gemeente. In het gunstigste geval verwachten we in het voorjaar van 2022 een nieuwe predikant te kunnen beroepen.

Oproep aan gemeenteleden
We zijn nu zover dat we kandidaten kunnen gaan benaderen. Daarvoor gebruiken we de adviezen die we ontvangen van het mobiliteitsbureau. Maar ook willen we u uitnodigen om ons namen te noemen, waarvan u denkt dat het een predikant voor onze gemeente kan zijn.
Bij uw voorstel voor een kandidaat, willen wij graag een duidelijke, schriftelijke onderbouwing. Het is belangrijk om te weten dat het hier een 60% functie betreft. We willen benadrukken dat het niet de bedoeling is, dat u de predikant zelf benaderd, maar uw voorstel vóór 10 mei 2021 stuurt naar het mailadres van de beroepingscommissie: beroepen@pknruurlobarchem.nl.

We zien uw voorstellen graag tegemoet.

De beroepingscommissieNieuws
uit de gemeente

zo 12 september

Pagina 1 van 8  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 12 december
10:00 Online kerkdienst vanuit de Dorpskerk
Ds. J.W.T. Muntendam. Epse
zo 19 december
10:00 Online kerkdienst vanuit de Dorpskerk
mw. R. Agterhuis. Hattem.
vr 24 december
22:00 Online Kerstnachtdienst
Ds. J. Kool. Vorden
za 25 december
10:00 Online kerkdienst vanuit de Dorpskerk 1e Kerstdag
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 26 december
10:00 Online 'Samen' dienst
Joke Cornelissen en Gerrie v.d. Horst
vr 31 december
16:30 Oudejaars Vesper
Ds. W.M. Van Loon-Kuiper. Doetinchem

Zondagsbrief

Zondagsbrief 5-12-2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik