ContactKerkdiensten in de kerk?Nieuws van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Zoals u weet zijn de overheidsmaatregelen recentelijk iets versoepeld. Vanaf 1 juni mogen bij kerkelijke bijeenkomsten weer 30 mensen aanwezig zijn en vanaf 1 juli 100 mensen. Daarbij gelden de voorschriften van het RIVM over hygiëne, afstand en kwetsbare personen. Voor de vieringen wordt een gebruiksplan opgesteld hoe we kerk kunnen zijn in de anderhalve meter-samenleving. De onlinevieringen gaan gewoon door de komende maanden.

Onlinediensten in de maand juni
In de maand juni zijn er nog alleen onlinediensten. Zo kunnen we in juni ook eerst aanzien hoe de versoepelde maatregelen elders in het land uitpakken. Mensen die dat willen kunnen deze onlinediensten om 10 uur ook ‘stil’ en zittend meemaken in de kerk, op veilige afstand van elkaar. Van 11-12 uur blijft de kerk op zondag in juni open voor ‘stille’ bezinning op anderhalve meter afstand.

Kerkdiensten in onze Dorpskerk vanaf 1 juli
In onze kerk kunnen vanaf 5 juli weer erediensten plaats vinden met een beperkt aantal mensen per dienst. Het aantal gemeenteleden dat aanwezig kan zijn, is maximaal 64 personen, met zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Daarvoor is wel een systeem van reserveren vastgesteld, dat ook via de Nieuwsbrieven/Zondagsbrieven kenbaar wordt gemaakt. U moet uw kerkbezoek als volgt reserveren:

  • U meldt zich via de mail of telefonisch aan bij een contactpersoon.
  • Deze contactpersoon houdt het aantal bij tot het maximum van 60 bereikt is.
  • De aanmeldingen lopen tot vrijdag 18.00 uur.
  • Het bijwonen van een kerkdienst wordt door de volgorde van aanmelding bepaald.
  • Is het maximale aantal bereikt dan wordt uw aanmelding gereserveerd voor de volgende dienst.
  • Bij verhindering meldt u zich af, zodat anderen op de aanmeldingslijst uw plaats kunnen innemen.
  • Voor iedere kerkdienst in de Dorpskerk moet u zich opnieuw aanmelden.
Iedereen die een kerkdienst wil bijwonen, wordt gevraagd zich te houden aan de voorschriften van het RIVM. Gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid moeten zelf de afweging maken of kerkbezoek verantwoord is. Bij de ingang wordt iedereen welkom geheten en gevraagd naar de gezondheidssituatie.

De stoelen zijn op veilige afstand van elkaar geplaatst. Zingen doen we vooralsnog niet, omdat dit een bron van besmetting lijkt te zijn. Ook koffiedrinken na afloop doen we voorlopig niet. Gecollecteerd wordt er via een mandje bij de uitgang en via overmaking. In de maand juni wordt het gebruiksplan uitgetest met een beperkt aantal mensen.

Gebruiksplan
In het kerkgebouw ligt dan een geprinte versie van het gebruiksplan. Daarin is te lezen hoe de ruimte veilig is ingericht wat betreft zitplaatsen, looproutes en maximaal aantal toelaatbare personen per activiteit en per ruimte. Ook de procedure voor het verlaten van het kerkgebouw is beschreven. Er wordt een coördinator aangesteld.

Voor ieder kerkgebouw is ook een reinigingsplan. Bij binnenkomst staat een desinfectiemiddel klaar om de handen te ontsmetten. Van kerkgangers wordt gevraagd het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken. Na afloop van elke viering worden deurklinken, tafels, stoelen (vooral de armleuningen), lezenaar, kanselbijbel, headset en alle andere voorwerpen die gebruikt zijn, gereinigd door de koster of coördinator.

Zo blijven we binnen de grenzen van wat mag en praktisch mogelijk is. Zo blijven we de verbinding met elkaar zoeken en vasthouden, nu de coronatijd langer duurt dan we eerst dachten of hoopten.Nieuws
uit de gemeente


Pagina 1 van 7  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente

Agenda

zo 8 augustus
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. L. van Wijk. Lochem
zo 15 augustus
10:00 Dialectdienst
Mw. M.J. Storteler-Wopereis. Ruurlo.
zo 22 augustus
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk - Maaltijd van de Heer
Ds. W.M. Van Loon-Kuiper. Doetinchem.

Zondagsbrief

Zondagsbrief juli-aug 2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik