Geschiedenis

Sinds 2003 werkten de Hervormde gemeente Ruurlo en de Gereformeerde Kerkgenootschap Barchem-Ruurlo samen. Ze vormden een Federatie. Deze fusie werd op 31 december 2008 notariëel vastgelegd. Zodat 2009 het eerste jaar werd waarop beide kerkelijke gemeenten gefuseerd en onder de naam de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem zijn verder gegaan.
En als zodanig aansluiting hebbende met de Protestantse Kerk Nederland (PKN), wat ook terugkomt in de naamgeving van deze site.

Om het integratieproces te bevorderen is er bewust voor gekozen de diensten afwisselend te houden in de Dorpskerk in Ruurlo en de Hoeksteen in Barchem, of in beide kerken tegelijk. De Sprankel is in Ruurlo ons gemeentecentrum. Predikanten en ambtsdragers worden willekeurig ingeroosterd, waarbij geen rekening meer gehouden wordt met de oorspronkelijke geloofsgemeenschap waartoe men voor de federatie behoorde.

Barchem kende tevens nog een Nederlands Hervormde Gemeente, waar in 2007 een combinatieregeling mee werd aangegaan. Het ging hierbij om een aantal praktische afspraken (inzet van predikanten, combinatiediensten) met de intentie om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Inmiddels, anno 2016, is door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen dit achterhaald en niet meer van toepassing.

verhalenbudel

De Dorpskerk van Ruurlo is een gebouw van bijna 700 jaar. In mei 2007 verscheen de bundel Verhalen over de Dorpskerk. Daarin wordt op luchtige toon verteld over de geschiedenis van kerk en kerkelijke gemeente. Verhalen over de oorsprong van het geloof in Ruurlo, over Karel de Grote, de Tachtigjarige oorlog, de Reformatie, de beeldenstorm, de patriottische tijd, de nauwe band van kerk en Kasteel Ruurlo, de bouwgeschiedenis, oude kerktekeningen, kerkschatten, de pioniersrol van Ruurlo in de fotografie, de cycloon, de eerste vrouwelijke hervormde dominee van Nederland. Het boekje is voor 3 euro te koop bij de VVV, de Bruna of in de Dorpskerk (tijdens open dagen).

De Kapel aan de Barchemseweg en De Hoeksteen in Barchem zijn minder oude gebouwen, maar toch al rond de 100 jaar oud. In de verhalenbundel wordt aan de geschiedenis van deze gebouwen en hun gemeenten eveneens aandacht besteed.
In 2016 zag men zich vanwege het teruglopende aantal leden van de gefuseerde kerkgemeenschappen gedwongen De Hoeksteen in Barchem van de hand te doen.
En op 25 september 2016 werd daar een laatste dienst gehouden onder andere met medewerking van de Cantorij onder leiding van Dirk Zwart als Cantor/ dirigent. Deze medewerking kwam ook logischerwijs voort uit het feit dat tot dan toe de Cantorij gebruik kon maken van de Hoeksteen als repetitie-ruimte.
Deze laatste officiële dienst in de Hoeksteen werd uiteraard geleid door de beide voorgangers, t.w: Ds. Tinus Gaastra (op dat moment de predikant van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem) en Ds. Annet Meurs-De Vries (laatste Gereformeerde predikant en als zodanig als eerste verbonden aan en met de Hoeksteen)

De Hoeksteen was niet het eerste gebouw, dat van de hand werd gedaan, want in de jaren daarvoor werden achtereenvolgens ook de boskapel en de kapel aan de Barchemseweg van de hand gedaan.

oud interieur kapel

De oorspronkelijke Hervormde Gemeente Ruurlo volgde met haar kerkelijke grenzen de inmiddels opgeheven burgerlijke gemeente Ruurlo (nu: gemeente Berkelland). Ook het kerkdorp Mariënvelde behoorde bij de gemeente Ruurlo. Ruurlo ligt als kerkdorp op de scheiding tussen het overwegend protestantse en het roomskatholieke deel van de bevolking van deze streek. De Gereformeerde kerk had haar leden in Ruurlo (ca …” deel)  en in Barchem (ca. …“ deel). Het kerkgebouw , “de Hoeksteen”  staat in Barchem (gem. Lochem).

  Met de pakkende titel: 

Een deur gaat dicht vandaag

 

  werd de slotdienst in de Hoeksteen, gehouden op zondag 25 september 2016.

Voor een terugblik zie onderstaande.
   - kort verslag
   - foto's
   - overdenking door Ds. Meurs
   - de tekst van het speciaal voor deze kerkdienst geschreven lied
   - onderscheiding van Rijk Spronk met het gouden PKN draaginsigne
   - herinneringsboekje "De Hoeksteen"

 

      

   De Hoeksteen bij de opening in 1899….                                    … en bij de sluiting op 25 september 2016.

   uitnodiging

De Gereformeerde geloofsgemeenschap dateert uit 1863 en in 1899 werd het eerste eigen kerkgebouw geopend.
In 1980 werd naast het oorspronkelijke kerkje een jeugdgebouw geplaatst. Dat kreeg de naam "De Hoeksteen".  In de loop der jaren
werd dat de naam van het totale Gereformeerde kerkelijk centrum in Barchem.

Nieuws
uit de gemeente


wo 14 december
Pagina 1 van 13  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 5 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel m.m.v. de Cantorij
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 12 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. J. Jansen (Borculo)
zo 19 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. E. Diepeveen (Warnsveld)
zo 26 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. A.J. de Hoop

Zondagsbrief

29-1-23

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik