Eredienst

Iedere zondag wordt er een viering gehouden in de Dorpskerk. Raadpleeg voor nadere informatie de Agenda op deze site, of kijk in de plaatselijke media (Achterhoeks Nieuws) of ons kerkblad Op Weg.

kerkdienst kerst 2007

Zondagsbrief
Iedere zondag (behalve in de school-zomervakantie) verschijnt er een zondagsbrief met actuele informatie. Mededelingen hiervoor kunt u tot vrijdagmiddag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. De contactgegevens vindt u onder het kopje Contact.

Oppas
Door gebrek aan voldoende deelnemende kinderen is deze voorziening niet meer van toepassing. Mocht er in de toekomst weer voldoende belandstelling voor bestaan zal dit zeker bespreekbaar zijn.

Voorbeden
In de kerkdienst willen we graag voorbeden houden bij geboorte, huwelijk en overlijden, of voor zaken waar u specifiek om vraagt. In de hal van de kerk liggen voorbedebriefjes waarop u tot vlak voor de dienst uw voorbede kunt noteren.

Bloemengroet
Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden deze bloemen, met een groet van de gemeente, gebracht bij mensen die we op deze manier willen laten weten dat we aan hen denken.

Liturgisch bloemschikken
Er bestaat een werkgroep die er voor zorgt dat op hoogtijdagen in beide kerken hetzelfde symbolische stuk staat. Op de zondagsbrief wordt uitleg gegeven over de gebruikte materialen en hun betekenis, en de schikking.
De dagen, waarop een symbolische schikking te zien is, zijn Advent, Kerst, Palmzondag, Pasen, Pinksteren en de Voleindingszondag.
De werkgroep heeft zich gespecialiseerd in deze manier van schikken, en geeft haar kennis graag door aan mensen die daarvoor belangstelling hebben.

Huwelijksdiensten
Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk kan in beide kerken plaatsvinden. Het bruidspaar wordt verzocht daartoe in eerste instantie contact op te nemen met de wijkpredikant en daarna met de koster over de gewenste datum en tijd. Hierna kan het College van Kerkrentmeesters, i.v.m. de kosten, in kennis worden gesteld over het voorgenomen huwelijk.

Uitvaartdiensten
Deze worden al naar gelang de wens van de familie of overledene gehouden in de Dorpskerk of De Sprankel. Ook hieraan zijn enige kosten verbonden.Nieuws
uit de gemeente


wo 14 december
Pagina 1 van 13  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 5 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel m.m.v. de Cantorij
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 12 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. J. Jansen (Borculo)
zo 19 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. E. Diepeveen (Warnsveld)
zo 26 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. A.J. de Hoop

Zondagsbrief

29-1-23

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik