Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo- Barchem.
 
Diaconie

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel zijn geraakt. Mensen binnen de geloofsgemeenschap, binnen de eigen woonplaats of regio maar ook mensen ver weg (werelddiaconaat) vormen de doelgroep van de diaconie.
De diakenen zamelen geld in tijdens de eredienst (de 1e collecte) en zorgen voor verdeling van deze gelden.  De collectedoelen worden gezamenlijk in de diaconie besproken, de voorbereiding van het opstellen van collecterooster wordt gedaan door de voorzitter en penningmeester. 

Organisatie

De diaconie bestaat vanaf dat moment uit:

mw. Adrie Mackaay         (Voorzitter)
                                      tel. 0573 - 462176
                                        e-mail:

Anneke Wesselink      (Secretaris, ZWO)

Wout Kranendonk      (Penningmeester, werkgroep naastenhulp en                                       begrafenisfonds)

Adrie Mackaay            (Sams kledingaktie, ophaaldienst)

Diaconaal medewerkster;

Betty Timmerman (kerstpakketten Berkelland)

Diaconie projecten 
Collecten: De diaconie heeft naast de reguliere projecten van Kerk in Actie zelf projecten gekozen om eenmaal of tweemaal per jaar voor te collecteren. De voorzitter en penningmeester bekijken jaarlijks of hier wijzigingen in worden aangebracht.

ZWO
De werkgroep Zending en Werelddiaconaat bestaat al jaren uit leden van de PKN- gemeente
Ruurlo- Barchem en  Barchkerk te  Barchem en heeft als doel de gemeente voor te lichten over en bewust te maken van de verhoudingen tussen de arme en rijke landen. Ze tracht dit doel te bereiken door verschillende activiteiten, onder andere door publicaties in "Op Weg".

Zieken en ouderen

De maand november stond in het teken van de oogstdienst. Deze dienst is tevens de afsluiting van het diaconaal project. In deze dienst staan zowel de oogst als het project centraal gesteld. De invulling van deze dienst zal jaarlijks kunnen veranderen.

Vervoer
Vervoer naar de kerk kan worden geregeld voor hen die slecht ter been zijn en/of zelf niet over vervoer beschikken. Hierover kan men contact op nemen met de een van de diakenen. Deze zal vervolgens zorgen dat het naar de kerk gaan mogelijk wordt gemaakt.

Kledinginzamelingsaktie
Jaarlijks, in de maanden  maart en oktober, zamelt Sam’s kledingactie  kleding in voor Mensen in Nood. Al 45 jaar gaat de opbrengst van de verkochte kleding naar noodhulpprojecten, wederopbouw- en preventieprojecten van Mensen in Nood. Sam's steunt langlopende preventieprojecten, maar schiet ook te hulp bij natuurrampen en humanitaire rampen.

Kerstmiddag ouderen
Elk jaar werdt er in de Hoeksteen een kerstmiddag gehouden voor de ouderen. Deze is in gemeentecentrum de Sprankel in Ruurlo. Na een kerstdienst, waarin men kan luisteren naar een kerstverhaal en gezamenlijk kerstliederen ten gehore brengt, was er een uitgebreide broodmaaltijd.

Platform vluchtelingen Berkelland
Vanuit diversen kerken in de gemeente Berkelland is er een platform wat zich bezig houd met de vluchtelingen in onze gemeente. Er worden daar diversen vragen en onderwerpen aan de orde gebracht zodat we een zelfde visie op de opvangen en hulp aan de vluchtelingen hebben.  

Naastenhulp
Zij bieden hulp aan gezinnen en mensen in financiële nood. Zo wordt er rond de kerst  kerstpakketten uitgedeeld in Ruurlo. 



Nieuws
uit de gemeente

vr 12 november


zo 12 september



Pagina 1 van 7  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 31 oktober
06:45 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. G.J. Van Pijkeren. Lochem
zo 7 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 14 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. W.M. Van Loon-Kuiper. Doetinchem

Zondagsbrief

Zondagsbrief 24-10-2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik