Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.
 
Diaconie

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel zijn geraakt. Mensen binnen de geloofsgemeenschap, binnen de eigen woonplaats of regio maar ook mensen ver weg (werelddiaconaat) vormen de doelgroep van de diaconie.
De diakenen zamelen geld in tijdens de eredienst (de 1e collecte) en zorgen voor verdeling van deze gelden.  De collectedoelen worden gezamenlijk in de diaconie besproken, de voorbereiding van het opstellen van collecterooster wordt gedaan door de voorzitter en penningmeester. 

Organisatie

De diaconie bestaat momenteel uit:

Jan Schippers            (voorzitter, PR)
                                            e-mail:

Wout Kranendonk      (penningmeester, begrafenisfonds)

Greetje van Zadelhoff (diaconaal rentmeester, notulist)

Wat we zoal doen
 • 2x per jaar organiseren we een kledinginzamelingactie, in samenwerking met SAM (Mensen in Nood).
  SAM is een nationale, interkerkelijke stichting waar we al veel jaren goed mee samenwerken.
 • We doen mee aan de landelijke kerkelijke actie: Aktie Vakantietas, waarvoor we speelgoed verzamelen en uitdelen aan kinderen van de Voedselbank in Ruurlo. Ook voor Sinterklaas hebben we speelgoed en een chocoladeletter beschikbaar gesteld aan deze groep.
 • We stellen een collecterooster op waarin we proberen zoveel mogelijk de afwisseling te krijgen tussen dichtbij en veraf. Kerk voor de wereld en voor het dorp.
 • De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)-groep, valt onder de taakgroep diaconie, verkoopt jaarlijks Paaskaarten voor gevangenen, organiseert 2x per jaar een ZWO dienst, waarin het project, wat we als gemeente ondersteunen, aan bod komt.
 • In samenwerking met de taakgroep: Vieren/ commissie Eredienst, organiseren we een actie rondom Dankdag.
 • Bij de viering van het Heilig Avondmaal doen de diakenen dienst door de mensen de wijn aan te bieden en te zorgen dat alles goed verloopt.
 • In de Bundeling worden vieringen gehouden. De Kerkenraad van onze kerk, en dus ook de diakenen, gaan, vanaf de bevestiging van ds. De Hoop, weer deelnemen aan deze vieringen.
 • In samenwerking met de Inter Kerkelijke groep Achterhoek (IKA) werken we aan het mogelijk maken van een vakantieweek voor mensen die zorg nodig hebben.
  Ook via de landelijke kerk loopt er een lijn (Het Vakantiebureau) voor mensen met een dementerende partner, die dan samen op vakantie kunnen en de taken van de partner zoveel mogelijk worden overgenomen door kundige zorgmedewerkers.
 • De diaconie werkt via een gemeentelid mee aan de plaatselijke acties die passen bij onze doelgroep en opdracht (kerk voor het dorp). Daarbij zijn de PLUS boodschappenactie en de Kerstpakketten actie van de Berkellandse Kerken een voorbeeld.
 • In de tijd voor Kerst organiseert de diaconie, in samenwerking met taakgroep Vieren en gemeenteleden een Kerstmorgen of – middag voor ouderen en alleengaanden. Hier worst vaak een broodmaaltijd aan gekoppeld.
 • Mochten er mensen zijn die moeite hebben met het naar de kerk komen of naar andere activiteiten dan kunnen ze contact opnemen met de vervoerdienst van de diaconie (telefoonnummer: zie kerkblad)
 • Het geld dat we hebben is onder gebracht bij o.a. Oiko Credit: een organisatie die kleine ondernemers/-sters helpt op te starten, wat uit te breiden, een coöperatie te starten enz.., dus kleine leningen verstrekt met gunstige voorwaarden in plaats van ten prooi te vallen aan woekerrentes e.d.
  Ook de landelijke kerk heeft bij ons een lening voor landelijke projecten. Er staat dus geen/ weinig geld zomaar op de rekening.
 • In het verleden is er een Begrafenisfonds opgericht om iedereen de kans te geven op een “fatsoenlijke“ begrafenis.
  Inmiddels een zeer verouderd systeem dat moeite heeft zichzelf in stand te houden door lage tarieven, veel administratie, mutaties waar je als diaconie lang niet altijd zicht op hebt door verhuizingen, en door het doorgeven aan de ledenadministratie van mutaties, die vervolgens daar verwerkt worden, maar waar de diaconie geen zicht op heeft. En de uitkering bij overlijden is zeer gering in vergelijking met de kosten die een begrafenis met zich meebrengt.
  Daarom is tot opheffing besloten. De leden zijn inmiddels in kennis gesteld. Er wordt hard aan gewerkt om het tot een goed en rechtvaardig einde te brengen.


Nieuws
uit de gemeente


wo 14 december
Pagina 1 van 13  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 5 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel m.m.v. de Cantorij
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 12 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. J. Jansen (Borculo)
zo 19 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. E. Diepeveen (Warnsveld)
zo 26 februari
10:00 Kerkdienst in De Sprankel
Ds. A.J. de Hoop

Zondagsbrief

29-1-23

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik