Agenda

Kerkdienst Dorpskerk
Datum: zo 20 september 2020

Tijd: 10:00

Details:

Voorganger: mw. Ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.
In deze Startzondagsdienst zal ook Gerrie te Winkel als ouderling/kerkrentmeester worden bevestigd.

Aanmelden
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen moet u zich hiervoor aanmelden via aanmelden@pknruurlobarchem.nl.
Het kan ook telefonisch bij Greetje van Zadelhoff (0573-461271).

Orde van dienst
Zie daarvoor de zondagsbrief die ook op deze website zal worden geplaatst.

Kerkdienst gemist
De dienst is ook mee te beleven (beeld en geluid) via www.kerkdienstgemist.nl (PKN Ruurlo-Barchem).


Collecte
Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie Zendingscollecte; bouw de kerk in Syrië weer op.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie:
NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van: collecte 20 september 2020
Hierbij de TIKKIE van de collecte van deze week:

TIKKIE

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/najaarscampagne


Nieuws
uit de gemeente

di 26 januari

do 17 december

do 17 decemberPagina 1 van 5  > >>

Nieuws
van buiten de gemeenteAgenda

zo 24 januari
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
di 26 januari
12:00 Bezorgdatum Op Weg nr. 1 2021
20:00 Gemeenteavond (digitaal)
zo 31 januari
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
wo 3 februari
18:30 Actie Kerkbalans 2021
Inleveren retourenveloppen door lopers
wo 10 februari
12:00 Inleveren kopij voor Op Weg
di 23 februari
20:15 bezorgdatum Op Weg nr. 2
wo 10 maart
12:00 Inleveren kopij voor Op Weg
Algemeen nummer
di 23 maart
20:15 bezorgdatum Op Weg nr. 3 Algemeen nummer

Zondagsbrief

Zondagsbrief 17 januari 2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik