Berichtgeving bij overlijden

Een bericht van overlijden wordt doorgegeven aan dhr. H. Groot Wassink. Er wordt aangegeven of betrokkenheid vanuit de kerk gewenst is. Zo ja, dan wordt de Pastorale Raad op de hoogte gebracht en onderneemt een aantal acties.

De betrokkenheid van de kerk bestaat uit de inzet van een dominee, Joke Cornelissen of Christine Scholten samen met een ouderling/diaken/ gemeentelid met ondersteunende taak. De Pastorale Raad zorgt voor een bericht op de Zondagsbrief. Tijdens de eerstvolgende zondag na het overlijden van het gemeentelid zal de dominee het bericht van overlijden voorlezen en aansluitend zingen we lied 961.

Het steentje wordt op een ander moment, niet meer tijdens een zondagse dienst, in de Stiltehoek gelegd. In Op Weg wordt een ‘in memoriam’ geplaatst.

De familie van de gemeenteleden waarvan een steentje in de Stiltehoek ligt, wordt uitgenodigd voor de Eeuwigheidszondag.

Ontvangen we alleen een rouwkaart maar is er verder geen betrokkenheid van de kerk gewenst dan zal er een bericht van overlijden op de zondagsbrief geplaatst worden.

Contactgegevens:
Dhr. H. Groot Wassink tel. 0573-453347 / 06-11485729
Pastorale Raad: Mw. G. van der Horst tel. 0573-452394


Nieuws
uit de gemeente

za 31 oktober

za 15 augustusza 20 juni

Pagina 1 van 4  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente
Agenda

wo 28 oktober
12:00 Inleveren kopij voor Op Weg
zo 1 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
zo 8 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
zo 15 november
10:00 Kerkdienst Dorpskerk
zo 22 november
10:00 Kerkdienst Dorpskerk (eeuwigheidszondag)
zo 29 november
10:00 RK-kerk?

Zondagsbrief

25 oktober 2020

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik