Berichtgeving bij overlijden

Een bericht van overlijden wordt doorgegeven aan dhr. H. Groot Wassink. Er wordt aangegeven of betrokkenheid vanuit de kerk gewenst is. Zo ja, dan wordt de Pastorale Raad op de hoogte gebracht en onderneemt een aantal acties.

De betrokkenheid van de kerk bestaat uit de inzet van een dominee, Joke Cornelissen of Christine Scholten samen met een ouderling/diaken/ gemeentelid met ondersteunende taak. De Pastorale Raad zorgt voor een bericht op de Zondagsbrief. Tijdens de eerstvolgende zondag na het overlijden van het gemeentelid zal de dominee het bericht van overlijden voorlezen en aansluitend zingen we lied 961.

Het steentje wordt op een ander moment, niet meer tijdens een zondagse dienst, in de Stiltehoek gelegd. In Op Weg wordt een ‘in memoriam’ geplaatst.

De familie van de gemeenteleden waarvan een steentje in de Stiltehoek ligt, wordt uitgenodigd voor de Eeuwigheidszondag.

Ontvangen we alleen een rouwkaart maar is er verder geen betrokkenheid van de kerk gewenst dan zal er een bericht van overlijden op de zondagsbrief geplaatst worden.

Contactgegevens:
Dhr. H. Groot Wassink tel. 0573-453347 / 06-11485729
Pastorale Raad: Mw. G. van der Horst tel. 0573-452394


Nieuws
uit de gemeente

di 26 januari

do 17 december

do 17 decemberPagina 1 van 5  > >>

Nieuws
van buiten de gemeenteAgenda

zo 24 januari
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
di 26 januari
12:00 Bezorgdatum Op Weg nr. 1 2021
20:00 Gemeenteavond (digitaal)
zo 31 januari
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
wo 3 februari
18:30 Actie Kerkbalans 2021
Inleveren retourenveloppen door lopers
wo 10 februari
12:00 Inleveren kopij voor Op Weg
di 23 februari
20:15 bezorgdatum Op Weg nr. 2
wo 10 maart
12:00 Inleveren kopij voor Op Weg
Algemeen nummer
di 23 maart
20:15 bezorgdatum Op Weg nr. 3 Algemeen nummer

Zondagsbrief

Zondagsbrief 17 januari 2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik