ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI - een zogenaamde "Algemeen Nut Beogende Instelling".
Dit is dus zowel van toepassing op Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem, als op de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Verantwoording ANBI-status
De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem legt jaarlijks een verantwoording af voor de ANBI-status. De verantwoording van het verslagjaar 2020 is te lezen in:
ANBI CvK PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2020).
Hierin komen de volgende zaken aan de orde:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Beleidsplan 2021-2025
Het beleidsplan van onze gemeente voor 2021-2025 vindt u onder: Beleidsplan PG Ruurlo-Barchem 2021-2025

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Verantwoording ANBI-status
Ook de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem legt jaarlijks een verantwoording af voor de ANBI-status. De verantwoording van het verslagjaar 2020 is te lezen in:
ANBI Diaconie PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2020).
Hierin worden dezelfde zaken aan de orde gesteld als in voorgaande paragraaf.Nieuws
uit de gemeente


za 30 april


zo 3 april


Pagina 1 van 11  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 22 mei
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. A.J. de Hoop
do 26 mei
22:00 Hemelvaartsdag Raad van Kerken
Hr. Jan Vreman, Ruurlo en ds. W.M. van Loon-Kuiper, Doetinchem
zo 29 mei
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
ds. A.P.D.Zijlstra, Ede

Zondagsbrief

15 mei 2022

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik