ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI - een zogenaamde "Algemeen Nut Beogende Instelling".
Dit is dus zowel van toepassing op Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem, als op de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Verantwoording ANBI-status
De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem legt jaarlijks een verantwoording af voor de ANBI-status. De verantwoording van het verslagjaar 2020 is te lezen in:
ANBI CvK PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2020).
Hierin komen de volgende zaken aan de orde:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Beleidsplan 2021-2025
Het beleidsplan van onze gemeente voor 2021-2025 vindt u onder: Beleidsplan PG Ruurlo-Barchem 2021-2025

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem

Verantwoording ANBI-status
Ook de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem legt jaarlijks een verantwoording af voor de ANBI-status. De verantwoording van het verslagjaar 2020 is te lezen in:
ANBI Diaconie PG Ruurlo-Barchem (jaarrekening 2020).
Hierin worden dezelfde zaken aan de orde gesteld als in voorgaande paragraaf.Nieuws
uit de gemeente

vr 12 november


zo 12 septemberPagina 1 van 7  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 31 oktober
06:45 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. G.J. Van Pijkeren. Lochem
zo 7 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. A.L. van den Dries (Ruurlo)
zo 14 november
10:00 kerkdienst in de Dorpskerk
Ds. W.M. Van Loon-Kuiper. Doetinchem

Zondagsbrief

Zondagsbrief 24-10-2021

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik