Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Ruurlo- Barchem.
 
Diaconie

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel zijn geraakt. Mensen binnen de geloofsgemeenschap, binnen de eigen woonplaats of regio maar ook mensen ver weg (werelddiaconaat) vormen de doelgroep van de diaconie.
De diakenen zamelen geld in tijdens de eredienst (de 1e collecte) en zorgen voor verdeling van deze gelden.  De collectedoelen worden gezamenlijk in de diaconie besproken, de voorbereiding van het opstellen van collecterooster wordt gedaan door de voorzitter en penningmeester. 

Organisatie

De diaconie bestaat vanaf dat moment uit:

Roland Meurs            (Voorzitter, moderamen, werkgroep naastenhulp)                                         tel. 0573 - 451471  e-mail: hjrmeurs@kpnmail.nl

Anneke Wesselink      (Secretaris, ophaaldienst)

Wout Kranendonk      (Penningmeester, ZWO, werkgroep naastenhulp en                                       begrafenisfonds)

Dick Brinkhuis            (wnm. Voorzitter, platform vluchtelingen en Sams                                       kledingaktie)

Diaconaal medewerkster;

Betty Timmerman (coördinatie plaatselijke pakketten, kerstpakketten Berkelland)

Diaconie projecten 
Collecten: De diaconie heeft naast de reguliere projecten van Kerk in Actie zelf projecten gekozen om eenmaal of tweemaal per jaar voor te collecteren. De voorzitter en penningmeester bekijken jaarlijks of hier wijzigingen in worden aangebracht.

Plaatselijk project: De diaconie heeft jaarlijks een diaconaal project wat aansluit bij de regio. Hiervoor worden vier collectes opgenomen.

Jaarproject Diaconie: Thema 2018: “ samen tegen eenzaamheid”
Gisteren in het Dorpshuis is er weer een avond met workshop georganiseerd. Dit filmpje laat zien wat je zelf kunt doen, zowel door Dien als door de buurman met zijn vrienden.

Bekijk het Youtube-filmpje hier.

ZWO
De werkgroep Zending en Werelddiaconaat bestaat al jaren uit leden van de PKN- gemeente
Ruurlo- Barchem en  Barchkerk te  Barchem en heeft als doel de gemeente voor te lichten over en bewust te maken van de verhoudingen tussen de arme en rijke landen. Ze tracht dit doel te bereiken door verschillende activiteiten, onder andere door publicaties in "Op Weg".

Zieken en ouderen

De maand november stond in het teken van de oogstdienst. Deze dienst is tevens de afsluiting van het diaconaal project. In deze dienst staan zowel de oogst als het project centraal gesteld. De invulling van deze dienst zal jaarlijks kunnen veranderen.

Vervoer
Vervoer naar de kerk kan worden geregeld voor hen die slecht ter been zijn en/of zelf niet over vervoer beschikken. Hierover kan men contact op nemen met de een van de diakenen. Deze zal vervolgens zorgen dat het naar de kerk gaan mogelijk wordt gemaakt.

Kledinginzamelingsaktie
Jaarlijks, in de maanden  maart en oktober, zamelt Sam’s kledingactie  kleding in voor Mensen in Nood. Al 45 jaar gaat de opbrengst van de verkochte kleding naar noodhulpprojecten, wederopbouw- en preventieprojecten van Mensen in Nood. Sam's steunt langlopende preventieprojecten, maar schiet ook te hulp bij natuurrampen en humanitaire rampen.

Kerstmiddag ouderen
Elk jaar werdt er in de Hoeksteen een kerstmiddag gehouden voor de ouderen. Deze is in gemeentecentrum de Sprankel in Ruurlo. Na een kerstdienst, waarin men kan luisteren naar een kerstverhaal en gezamenlijk kerstliederen ten gehore brengt, was er een uitgebreide broodmaaltijd.

Platform vluchtelingen Berkelland
Vanuit diversen kerken in de gemeente Berkelland is er een platform wat zich bezig houd met de vluchtelingen in onze gemeente. Er worden daar diversen vragen en onderwerpen aan de orde gebracht zodat we een zelfde visie op de opvangen en hulp aan de vluchtelingen hebben.  

Naastenhulp
Zij bieden hulp aan gezinnen en mensen in financiële nood. Zo wordt er rond de kerst  kerstpakketten uitgedeeld in Ruurlo. Nieuws
uit de gemeente

Nieuws
van buiten de gemeente

Agenda

zo 30 september
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
do 4 oktober
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
zo 7 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
za 13 oktober
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.00 uur bent u welkom! Om 18.15 gaan we de liederen oefenen.
zo 14 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
zo 21 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
zo 28 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
do 1 november
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
zo 4 november
14:30 Afscheidsdienst dominee T Gaastra
do 29 november
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
za 1 december
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.00 uur bent u welkom! Om 18.15 gaan we de liederen oefenen.

Zondagsbrief

zondags-/ nieuwsbrief 22 september 2018

 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik