Opbrengst kledinginzameling voor SAM i.s.m. CordaidIn het NOS nieuws werd onlangs melding gemaakt van de grote hoeveelheid afval die in kledingcontainers wordt gestopt, waardoor hergebruik regelmatig niet meer mogelijk is. Via SAM/ Cordaid organiseert de diaconie van de RK St Willibrord en de PKN Ruurlo/Barchem in het voorjaar en in het najaar een inzameling van gebruikt textiel. De ingezamelde goederen worden dan per direct opgehaald , kunnen gesorteerd worden en hergebruikt. Op deze manier kan er geen afval tussen komen en komt alle textiel daar waar het hoort te komen. In het voorjaar van 2019 is er in Nederland d.m.v. dit soort inzamelingsacties ruim 138.000 kg beschikbaar gekomen voor hergebruik. Zoals van te voren was gemeld is het geld wat daarmee verdiend is uitgegeven aan de wederopbouw projecten van Sulawesi. Door de aardbeving en tsunami van sept 2018 was er gebrek aan huizen, boten (waardoor de vissers hun gezinnen weer zelf kunnen onderhouden) en basisbehoeften als schoon drinkwater en voedsel voor de eerste tijd. Er zijn i.s.m. de lokale bevolking 223 eenvoudige huizen gebouwd van lokaal materiaal die men later gemakkelijk zelf kan uitbreiden. het was zoveel dat er ook nog geld beschikbaar was voor een project in Jemen, waar gebrek is aan de meest elementaire basis levensbehoeften. De najaarsopbrengst wordt ook gebruikt voor de mensen in Jemen. Er is in Ruurlo dit najaar 355 kg verzameld. Een prachtig resultaat! Iedereen die er aan heeft bijgedragen: Hartelijk dank!