Vleugelfonds Ruurlo


De meerwaarde van een vleugel
Nu de Dorpskerk ingrijpend is verbouwd, zal er veel vaker voor andere dan kerkelijke doeleinden van de kerk gebruik worden gemaakt. Concerten, dat ligt voor de hand. Er is echter nog veel meer mogelijk. Denk bij voorbeeld aan congressen, productpresentaties, klantendagen, recepties, leden- en jaarvergaderingen en zeker ook aan feestelijke bijeenkomsten in onze dorpssamenleving.

Niet alleen bij concerten, maar ook bij al die andere gelegenheden, speelt muziek vaak een belangrijke rol. Een vleugel is een instrument dat de Dorpskerk een duidelijke meerwaarde geeft. Vanuit die overtuiging heeft een aantal Ruurloërs het Vleugelfonds Ruurlo opgericht. Het fonds wil zo’n € 18.000,- bij elkaar brengen om tot de aanschaf van een goede gebruikte vleugel te komen. Tijdens de Dorpskerk Openingsweken van 19 september tot 11 oktober staat er een mooie – gehuurde! - Yamaha C7 in de kerk. Die vleugel willen de initiatiefnemers graag kopen.


Zo helpt u Ruurlo aan een vleugel!
Er zijn meerdere manieren om bij te dragen aan het Vleugelfonds Ruurlo.

Hoofdsponsor
Hoofdsponsors die een substantieel bedrag (€ 1.000,- en meer) doneren aan het Vleugelfonds Ruurlo kunnen rekenen op een tegenprestatie, passend binnen de mogelijkheden van de Dorpskerk. Hoe die eruit gaat zien, bepalen we in goed onderling overleg. Bel met 06 45 73 69 57 (Jan Schippers) of 06 50 68 52 35 (Peter van der Heij). Of mail naar

Giften
Kleinere giften (tot € 1.000,-) zijn natuurlijk meer dan welkom op de bankrekening van het fonds: NL 50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem onder vermelding van ‘Gift Vleugelfonds Ruurlo’. Door van deze bankrekening gebruik te maken, is uw gift fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Certificaten
U kunt ook – niet-rentedragende - certificaten Vleugelfonds Ruurlo kopen. Een certificaat kost € 50,-. In de komende 10 jaren wordt jaarlijks 10% van de certificaten uitgeloot voor uitbetaling. Over uiterlijk 10 jaar hebt u het door u ingelegde bedrag dus terug. U koopt de certificaten door op bovengenoemd bankrekeningnummer het aantal te kopen certificaten x
€ 50,- over te maken. Vermeld s.v.p. duidelijk het aantal certificaten en uw naam, huisadres en e-mailadres.

Adopteer een toets
Een vleugel heeft 88 toetsen. U kunt een of meerdere van die toetsen adopteren door € 25,- per toets over te maken naar bankrekening NL 50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem onder vermelding van ‘Adoptie .. (aantal) toetsen’. Door van deze bankrekening gebruik te maken, is uw gift fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. Uw naam komt op de door u geadopteerde toets(en) te staan. Het klavier staat in de Dorpskerk. Zet uw naam erop en draag bij aan een vleugel voor Ruurlo.Lees hier meer over het Vleugelfonds Ruurlo.

Contact
Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag, telefonisch of via e-mail. Stuur daarvoor een e-mail aan
Of bel met 06 45 73 69 57 of 06 50 68 52 35.Nieuws
uit de gemeente

zo 23 september


Nieuws
van buiten de gemeente

Agenda

zo 30 september
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
do 4 oktober
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
zo 7 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
za 13 oktober
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.00 uur bent u welkom! Om 18.15 gaan we de liederen oefenen.
zo 14 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
zo 21 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
zo 28 oktober
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
do 1 november
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
zo 4 november
14:30 Afscheidsdienst dominee T Gaastra
do 29 november
Deadline inleveren kopij Op Weg voor 12.00 uur
za 1 december
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.00 uur bent u welkom! Om 18.15 gaan we de liederen oefenen.

Zondagsbrief

zondags-/ nieuwsbrief 22 september 2018

 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik