Dorpskerk

Geschiedenis Dorpskerk in jaartallen


1326 Eerste vermelding van een parochie te Ruurlo
1350 Bouw stenen schip en koor
1468 Bouw toren
1561 Bouw eerste noordelijke zijbeuk
1598 Eerste hervormde predikant Johan Wigelius
1609 Oorsprong van een kerkklok, gemaakt door Arent van der Put
17e e. Oorsprong preekstoel
1731 Hergieten oude klok door Wilhelm Fremij uit Eibergen
1746 e.v. Restauratie van de kerk door Assueer van Heeckeren
1760 Gieten klok door C. Voigt in opdracht van Assueer van Heeckeren
1793-1797 Restauratie kerk na stormschade
1796 Gemeente telt 1375 zielen

blauwdruk dorpskerk

 1816 Installatie eerste kerkenraad
1826 Gemeente telt 1620 zielen
1840 Bouw orgel door Johann Heinrich Holtgräve
1845 Restauratie W.H.A.C. van Heeckeren van Kell, nieuwe noordbeuk
1855 Gemeente telt 1940 zielen
ca.1856 Bouw eerste consistoriegebouw
1885 Bouw kapel Barchemseweg Ruurlo
1894 Aanbrengen extra wijzerplaat en dakkapel toren
1894 Overdracht toren aan kerkgemeente
1914 Heer van Ruurlo doet afstand van voorzitterschap kerkvoogdij
1927 Bouw huidige consistoriegebouw
1943 Confiscatie kerkklokken door Duitse bezetter
1949 Gieten nieuwe kerkklok
1955-1956 Restauratie interieur kerk, waaronder vervanging vloer
1960 Herstel toren
1962 Installatie verwarming kerk
1968 Ds. Barnard wordt eerste vrouwelijke hervormde predikant van NL
1974 Hereniging vrijzinnig en rechtzinnig hervormden
1983 Restauratie orgel door de firma Gebr. Reil, met adviseur Klaas Bolt
1984 Restauratie kerk
2002 Onderzoek naar graven op Kerkplein
2004 Federatieverband met gereformeerd Barchem
2004 Laatste restauratie kerk, o.a. voeg- en stucwerk
2007 Combinatieverband met hervormd Barchem

2009 Fusie tot Protestantse Gemeente Ruurlo-BarchemNieuws
uit de gemeente

za 23 november

za 16 november

ma 11 november


ma 21 oktober

Pagina 1 van 3  > >>

Nieuws
van buiten de gemeente

Agenda

za 16 november
10:00 Inzameling Herfst- en Kerst fair
16:30 Eetcafé
zo 17 november
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
za 23 november
10:00 Herfst- en Kerst fair
zo 24 november
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
Eeuwigheidszondag
zo 1 december
10:00 Dienst Raad van Kerken
1e Advent
do 5 december
12:00 Kopij inleveren Op Weg
za 7 december
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.30 uur bent u welkom om liederen te oefenen.
zo 8 december
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
2e Advent
za 14 december
16:30 Eetcafé
zo 15 december
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
3e Advent
zo 22 december
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
4e Advent
di 24 december
22:00 Kerstnachtdienst
wo 25 december
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
1e Kerstdag
zo 29 december
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagsbrief

zondags-/ nieuwsbrief 10 november 2019

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik