Eredienst

Iedere zondag wordt er een viering gehouden in de Dorpskerk. Raadpleeg voor nadere informatie de Agenda op deze site, of kijk in de plaatselijke media (Contact) of ons kerkblad Op Weg.

kerkdienst kerst 2007

Zondagsbrief
Iedere zondag (behalve in de school-zomervakantie) verschijnt er een zondagsbrief met actuele informatie. Mededelingen hiervoor kunt u tot vrijdagmiddag 17.00 uur doorgeven aan de scriba. De contactgegevens vindt u onder het kopje 'Contact'.

Oppas
Door gebrek aan voldoende deelnemende kinderen is deze voorziening niet meer van toepassing. Mocht er in de toekomst weer voldoende belandstelling voor bestaan zal dit zeker bespreekbaar zijn.

Voorbeden
In de kerkdienst willen we graag voorbeden houden bij geboorte, huwelijk en overlijden, of voor zaken waar u specifiek om vraagt. In de hal van de kerk liggen voorbedebriefjes waarop u tot vlak voor de dienst uw voorbede kunt noteren.

Bloemengroet
Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden deze bloemen, met een groet van de gemeente, gebracht bij mensen die we op deze manier willen laten weten dat we aan hen denken.

Liturgisch bloemschikken
Er bestaat een werkgroep die er voor zorgt dat op hoogtijdagen in beide kerken hetzelfde symbolische stuk staat. Op de zondagsbrief wordt uitleg gegeven over de gebruikte materialen en hun betekenis, en de schikking.
De dagen, waarop een symbolische schikking te zien is, zijn Advent, Kerst, Palmzondag, Pasen, Pinksteren en de Voleindingszondag.
De werkgroep heeft zich gespecialiseerd in deze manier van schikken, en geeft haar kennis graag door aan mensen die daarvoor belangstelling hebben.

Huwelijksdiensten
Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk kan in beide kerken plaatsvinden. Het bruidspaar wordt verzocht daartoe in eerste instantie contact op te nemen met de wijkpredikant en daarna met de koster over de gewenste datum en tijd. Hierna kan het College van Kerkrentmeesters, i.v.m. de kosten, in kennis worden gesteld over het voorgenomen huwelijk.

Uitvaartdiensten
Deze worden al naar gelang de wens van de familie of overledene gehouden in de Dorpskerk of  De Sprankel. Ook hieraan zijn enige kosten verbonden.

Experimentele diensten
Een groep vrijwilligers bereidt een aantal malen per jaar een Taizédienst, een Thomasviering, een Zangdienst en een Opwekkingsdienst voor. Deze diensten worden alle gehouden op de zondagavond, om 19.00 uur. Ook in verzorgingstehuis De Bundeling in Ruurlo worden regelmatig zangdiensten gehouden. In 2007 is het gesprek gestart om reguliere diensten en experimentele diensten meer te mengen, b.v. in programmering. We willen eigenlijk permanent werken aan liturgische vernieuwing, met behoud van traditie en voorkeuren. Zie hiervoor ook het regelmatig verschijnende blad " Op Weg." en deze website

Geluidsopname Erediensten
Elke zondag en op feestdagen wordt van de eredienst in de Dorpskerk  door de dienstdoende koster een opname gemaakt.  Indien u belangstelling heeft voor deze opname kunt u dit melden bij de koster. Voor de opname van een huwelijksdienst dient men zich tijdig te vervoegen bij de dienstdoende koster. Dit geldt ook voor uitvaartdiensten.
(Het zit in de planning dat er in de toekomst regelmatig opname van de diverse erediensten op deze website zullen gaan verschijnen. Houd u hiervoor de website in de gaten.)Nieuws
uit de gemeente

Nieuws
van buiten de gemeente


Agenda

zo 21 juli
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
zo 28 juli
10:00 Kerkdienst in de Dorpskerk
za 3 augustus
14:00 Orgelconcert in de Dorpskerk
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.30 uur bent u welkom om liederen te oefenen.
za 24 augustus
14:00 Orgelconcert in de Dorpskerk
do 29 augustus
12:00 Kopij inleveren Op Weg
do 3 oktober
12:00 Kopij inleveren Op Weg
za 5 oktober
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.30 uur bent u welkom om liederen te oefenen.
do 31 oktober
12:00 Kopij inleveren Op Weg
do 5 december
12:00 Kopij inleveren Op Weg
za 7 december
19:00 Taizéviering
Vanaf 18.30 uur bent u welkom om liederen te oefenen.

Zondagsbrief

zondags-/ nieuwsbrief 21 juli 2019

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de zondagsbrief.

Hosting: Decorsign ICT & Internet - Ontwerp: Monique Pierik